x-graasten-raadhus

Go to content
Restauranten på "Det gamle Rådhus" er nu officielt åbnet - se mere herGraasten kommunes Byvaaben
I rødt Skjold et Sølv-Slot med tre gavle og et Midterspir (en forenklet gengivelse af Graasten Slot), med sort tag på midterspiret, mellembygningerne og sidegavlene, anbragt under en Guld Krone og over en Sølvsild (som hentydning til slottets henhørighed under Kronen og til vigen Sildekulen i Nybøl Nor).
Givet i København, den 15. juni 1948
Under Præses' Haand og Instituttets Segl

Byvåbenet må ikke anvendes uden tilladelse fra Gråsten Byråd (nu Sønderborg Byråd)
Back to content | Back to main menu